Ngân hàng Sacombank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.